13 May 2020

TOA ไม่ทิ้งกัน
สู้ภัยโควิด-19
เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึง
ทุกพื้นที่

CSR Activities


นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 TOA ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสี โดยคนไทย 100% จึงตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า 100 ล้านบาท อาทิ โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้รับผลกระทบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในการมอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Teepol) ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในการมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งการมอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ และการสนับสนุนชุด PPE  จำนวน 10,000 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19

อีกทั้งบริษัทฯยังได้จัดทำแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการแจก ถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง, น้ำมันพืช, น้ำยาล้างจาน ตรา ทีโพล์, นมสดพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม ตรา ฮอกไกโด) รวมเป็นจำนวนกว่า 10,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ เขตวัฒนา  เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตคลองเตย เขตคลองสามวา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก ฯลฯ

รวมทั้งยังได้ร่วมกับวัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม        วัดระฆังโฆสิตาราม วัดประดู่ฉิมพลี เพื่อน้อมสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการแจกข่าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตดุสิต เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และร่วมกับหน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน เขตธนบุรี ฯลฯ พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังแนวทางช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว ช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพกับ TOA เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากวิกฤติ  โควิด-19

สุดท้ายบริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เราจึงพร้อมช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน นายจตุภัทร์กล่าว

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,000 ชุด

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

บางเสาธง (2) (Large)

บางเสาธง3 (Large)

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง จำนวน 500 ชุด
เขตห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง1 (Large)

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตสายไหม จำนวน 500 ชุด

เขตสายไหม1 (Large)

มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตดุสิต จำนวน 500 ชุด

มอบข้าวสารอาหารแห้ง วัดเทวราช

มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตพระนคร จำนวน 500 ชุด

วัดสุทัศน

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตวัฒนา จำนวน 500 ชุด

เขตวัฒนา

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในชุมชนเขตวังทองหลาง จำนวน 500 ชุด

เขตวังทองหลาง

แจกข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชน  ในชุมชนเขตคลองสาน เขตธนบุรี จำนวน 1,000 ชุด
เขตคลองสาน เขตธนบุรี (Large)