10 August 2020

TOA’ โตแกร่งโชว์กำไร
Q2/63 พุ่งสูงกว่า 24%
จากกลยุทธ์บุกตลาด
เคมีก่อสร้าง
พร้อมจ่ายปันผล
ระหว่างกาลสูงขึ้น

Corporate News


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกาศผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาส 2/2563 มีกำไรสุทธิเติบโตสูงขึ้น 24% จากไตรมาสเดียวกันในปี 62 ชูกลยุทธ์บุกตลาดเคมีก่อสร้างภายในประเทศ และขยายธุรกิจ สีทาอาคารและสารเคลือบผิวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สูงถึง 593 ล้านบาท (+24% YoY) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 115 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.29 บาท/หุ้น จากกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ปรับตัวลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและการบริหารจัดการต้นทุนของกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีก่อน 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น งวด 6 เดือนปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล (Record date) ในวันที่  28 สิงหาคม 2563 นี้ 

 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้ว่าในปีนี้เราต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะได้ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการล็อคดาวน์ของรัฐบาลในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การบุกตลาดเคมีก่อสร้าง และกลุ่มสินค้าแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจของเราในปัจจุบัน เติบโตไปมากกว่าการเป็นธุรกิจสีทาอาคารแล้ว”

ดังนั้น บริษัท ฯ จึงตั้งเป้าหมายการเติบโตในอนาคต ด้วยการรุกตลาดเคมีก่อสร้างภายในประเทศที่เข้มข้นมากขึ้นโดยในปีนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังคงเดินหน้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและสารเคลือบผิวภายในภูมิภาคอาเซียน ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจและสร้างโรงงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นแบรนด์สีอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ด้วยนวัตกรรมสินค้าที่โดดเด่นและแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง

ใน1

ท้ายนี้ TOA ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

‘เพราะวันนี้ TOA เป็นมากกว่าธุรกิจสี (TOA Growing Beyond Colors)’