21 August 2020

TOA มอบทุนการศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

CSR Activities


คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ บุตรพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก