โครงการมอบทุนการศึกษา นักเรียน สังกัด กทม. ปี 2561


บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มอบทุนนักเรียนตลอดทั้งปีรวม 4 ครั้ง จำนวน 2,185 ทุน

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้จัดยิ่งใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ผลการเรียนปานกลาง มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษารวม 2,185 ทุน จากทั้งหมด 437 โรงเรียน รวมเป็นเงินจำนวน 3,277,500 บาท

โดยคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราทุกคน เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต หากเรามีความรู้และได้รับการศึกษาที่ดี ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศได้ แต่ในความเป็นจริงโอกาสทางการศึกษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนมีโอกาสและความพร้อมที่จะรับการศึกษาที่ดีได้ แต่บางคนกลับขาดโอกาส เนื่องจากฐานะยากจน ซึ่งมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทางสังคมจึงได้ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม และ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่ทางบมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียนไปแล้วรวม 3,660 ทุน เป็นเงินจำนวน 5,892,500 บาท และพิเศษสุดสำหรับปีนี้ นอกจากจะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดให้มีการมอบทุนให้แก่ครู อาจารย์ เพื่อเป็น ขวัญ และกำลังใจให้แก่ครูอีกด้วย

อย่างไรก็ตามบรรยากาศการมอบทุนในปีนี้เต็มไปด้วยความสุข และอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ซึ่งนอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว น้องๆ นักเรียนยังได้รับถุงของขวัญที่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น นิทาน  และ วรรณคดีไทยเป็นร้อยๆเรื่อง พร้อม สมุด กล่องดินสอ ปากกา ชุดระบายสี และขนม ที่สำคัญยังอิ่มท้องกับอาหารกลางวัน ที่บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และ มูลนิธิฯ ได้นำมาจัดเลี้ยงแบบไม่อั้น ซึ่งภายในงานมีผู้ใหญ่ใจดีให้เกียรติร่วมงานและร่วมมอบทุนให้กับน้องๆ นักเรียนกับอย่างคับคั่ง อาทิ คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณจริยา สกุลกิตติธำรง, คุณจิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ, คุณวราภรณ์ ธเนศวรกุล, คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร, คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน, คุณพินทุสร ถนอมพฤฒิกุล, คุณกาญลดา ศิริมาตย์,คุณสัณห์ศุภางค์ วัฒนสมบัติ, คุณประเทือง คูสกุล, เรือโท แพทย์หญิงปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณละเอียด ต.ศรีวงษ์ และ คุณวัฒนา – ด็อกเตอร์ฉวีวรรณ ปูรานิธี เรียกได้ว่า สุขใจทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับอย่างแท้จริง

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับน้องๆ นักเรียน
มอบทุนกทม.1


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และ ผู้ใหญ่ใจดีถ่ายภาพร่วมกับคุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบทุนกทม.2

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และ ครอบครัวถ่ายภาพร่วมกับคุณพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และน้องๆ นักเรียนที่ได้รับทุน
มอบทุนกทม.3

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียน
มอบทุนกทม.4

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนช่วยเหลือให้แก่ครู อาจารย์
มอบทุนกทม.12

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และ ผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ นักเรียน
มอบทุนกทม.5

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ นักเรียน
มอบทุนกทม.6

คุณละออ ตั้งคารวคุณ ทักทายและพูดคุยกับน้องๆ ที่ได้รับทุนอย่างเป็นกันเอง
มอบทุนกทม.8

น้องๆ นักเรียนร่วมกันแสดงความเคารพและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้
มอบทุนกทม.9

คุณประจักษ์ – คุณละออ และ เรือโท แพทย์หญิงปิยะชนก ตั้งคารวคุณ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับทุน
มอบทุนกทม.10

คุณประจักษ์ – คุณละออ และครอบครัว มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับน้องๆ นักเรียน
มอบทุนกทม.11