โครงการ ”160 ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อปี 3”


คุณประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรม CSR โครงการ “160ดวงตา สดใส ไร้โรคต้อ ถวายพ่อ ปี3” พร้อมมอบเงิน 1,600,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อที่ยากไร้

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ณ จ.อุตรดิตถ์ มีผู้ป่วยเข้าการรักษาทั้งหมด 200  ราย โดยคนไข้จะมาลงทะเบียนรับสิทธิผ่าตัดฟรีที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราจัดกิจกรรม คนไข้ทั้งหมดมีฐานะยากจนและสูงอายุ ป่วยเป็นโรคต้อมาหลายปีมีปัญหาด้านการมองเห็น ขาดแคลนค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ารักษา ทั้งนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลด้วย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางสังคมที่ทาง บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสกลับมามองเห็นอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช โดย ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา และ พญ. ติรนิตย์ ผลจันทร์ นำทีมจักษุแพทย์จิตอาสากว่า 20 ชีวิต มาช่วยผ่าตัดต้อในครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ด้วย

แล้วยังมีคณะผู้ใหญ่ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมากมาย ประกอบไปด้วย วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์, บุศทรี หวั่งหลี, รุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, สุริยน ศรีอรทัยกุล, ละเอียด ว่องวงศ์ภพ, อรสา ตั้งคารวคุณ, สมจิตร วัฒนสมบัติ, สุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล, คณิต สมิทธิวาสน์, อธิคุณ พจนากรณ์, ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์, รุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน, บุปผา ลิ้มประเสริฐ, จิดาภา จิรวัฒนากาล, ภัสสรา เตชะณรงค์, วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ, พงศ์สัณห์ จิรวัฒนากาล, ชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา, เจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา, ลัดดา วิศวผลบุญ, เยาวนุช อริยภิญโญภาส, เยาวนิช อริยภิญโญภาส, วรากรณ์ ธเนศวรกุล, สุจิตรา วงศ์สุรไกร, สมลักษณ์ แสงปราสาท, วิไล วณิชย์คูพลังกูร, ยมลภัทร บุญยะพงศ์ไชย, มะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์, ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์, และประเทือง คูสกุล นอกจากนี้คณะผู้ใหญ่ใจบุญบางส่วน ยังได้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกอีกด้วย นับว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า