วิสัยทัศน์

vision-teaser-m

ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์และบริการ

asian-map-4
"
เพราะทีโอเอมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดสีที่มีความรับผิดชอบ เราจึงพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ ร้านค้า พนักงาน และสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีโอเอ
"

เราพัฒนาโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

สินค้า และบริการ
เราจะพัฒนาสินค้าและบริการ 
โดยนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้แล้ว ยังปลอดภัยต่อสุขภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ช่องทาง การจัดจำหน่าย
เราจะพัฒนาและสนับสนุนร้านค้า
และช่องทางให้เติบโตไปพร้อมกับทีโอเอ
การพัฒนา บุคลากร
เพราะทีโอเอเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่มีคุณภาพ
คือรากฐานแห่งความสำเร็จ เราจึงมุ่งเน้นพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร พร้อมทั้งปลูกฝัง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
การขยาย ไปยังตลาด AEC
ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และบุคลากรที่มีสมรรถนะ
เราจะบุกตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดAEC