ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

2507-2520
2522-2541
2544
2547-2550
2553
2554
2556
2557
2559
2560
พ.ศ.2507 - พ.ศ.2520

Business Startup


พ.ศ. 2507 (ค.ศ.1964) : เริ่มดำเนินธุรกิจ

ครอบครัวตั้งคารวคุณเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าสี TOA จากประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) : สร้างโรงงานผลิตแห่งแรกที่สำโรง

ครอบครัวตั้งคารวคุณได้สร้างโรงงานสำโรงซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่สำโรง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974) : เริ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดพรีเมียม

เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่เป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดพรีเมียม โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษระหว่างปี  2513-2523 

พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) : เป็นรายแรกที่ผลิตสีอิมัลชั่นสูตรปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนัก

บริษัทฯ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และเป็นผู้ผลิตสีรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำสีอิมัลชั่นสูตรปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนักมาใช้ในกระบวนการผลิตในประเทศไทย

timeline-eng-1
พ.ศ.2522 - พ.ศ.2541

No.1 of Color’s Business


พ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979) : เริ่มใช้ตราสินค้า ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีรายแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำสีอะครีลิกแท้ 100% มาใช้แทนสีทาโพลีไวนิลอะซิเตต (PVAc) ที่มีความทนทานน้อยกว่าได้เป็นผลสำเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ทำการตลาดสินค้าดังกล่าวภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield)”

พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) : สร้างโรงงานที่บางนา (TOA Paint Bangna)

บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานบางนาซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งที่ 2 บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 23

พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) : ก่อตั้ง TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และก่อสร้างโรงงานผลิตเพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม 

พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) : TOA Paint (Vietnam) เปิดดำเนินการ

โรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Tan Dinh Industrial Park ประเทศเวียดนามได้เริ่มเปิดดำเนินการ

timeline_2522-2541-supersheild
pic-2
pic-3
พ.ศ.2544

TOA Color World Solution Services


บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ TOA Color World และเริ่มให้บริการ TOA Color World Solution Services
ด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine)

pic-4
pic-5
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550

ก่อตั้ง TOA Paint ในประเทศมาเลเซียและลาว


พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) : เริ่มธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint Products Sdn. Bhd. และ TOA Coating Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) : ซื้อหุ้นในบริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด

พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) : ย้ายฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม จากโรงงานผลิตเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม Tan Dinh Industrial Park ไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีระบบการผลิตกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial Park

พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) : ก่อตั้ง TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

timeline_2547-2550-01
timeline_2547-2550-02
timeline_2547-2550-03
พ.ศ.2553

ก่อตั้งบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ในประเทศไทย


บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ในประเทศไทย (เดิมชื่อว่า บริษัท ทีโอเอ บิซิเนส ซัพพอร์ท จำกัด) และยังได้ขยายการผลิตโดยเริ่มผลิตสีที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำในโรงงานบางนาด้วยกระบวนการผลิตกึ่งอัตโนมัติ โดยโรงงานบางนาเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนกระบวนการผลิตสีที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำเป็นระบบอัตโนมัติ

timeline_2550-01
timeline_2550-02
timeline_2550-03
พ.ศ. 2554

ก่อตั้งบริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
ในประเทศไทย


บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด ในประเทศไทย และ PT TOA Paint Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Desiree Group Limited (อย่างไรก็ดี ในปี 2559 Desiree Group Limited ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถือให้แก่ PT Budilestari Sentosa ซึ่งกลายมาเป็นผู้ร่วมทุนใน PT TOA Paint Indonesia)

พ.ศ. 2556

เทคโนโลยี Ultra Low VOCs


บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสีที่มีสารแต่งสีปลอดสารพิษ ซึ่งมีระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์สีทาที่มีอยู่ในท้องตลาดในเวลานั้นถึง 10 เท่า (“เทคโนโลยี Ultra Low VOCs”)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Myanmar) Company Limited ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung

pic-15
pic-16
พ.ศ. 2557

ก่อตั้งบริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ในประเทศไทย


บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท อิมเมจิกา จำกัด ในประเทศไทย

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง TOA Paint ในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา


บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น

ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ประกาศแผนการก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 1 แห่งและประเทศกัมพูชาจำนวน 2 แห่ง และแผนการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ในการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยังโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการพิเศษจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายการผลิต การขาย และการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินโดนีเซียตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Mr. Sok Hout เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบบางเพื่อปรับผิวให้เรียบ และขยายการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ Mr. Sok Hout เป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ มาระยะเวลาประมาณ 10 ปี และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูแลพื้นผิว ผลิตภัณฑ์กาวยาง และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในประเทศกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

timeline_2559-01
timeline_2559-02
timeline_2559-03
พ.ศ. 2560

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด


ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ของ TOA มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 875.0 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 900.0 ล้านบาท เป็น 1,775.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ของ TOA มีมติดังนี้ 

  • อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1,000.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,775,000 หุ้น เป็น 1,775,000,000 หุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 254.0 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,775.0 ล้านบาท เป็น 2,029.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 254.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)


โรงงานภายใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศกัมพูชา ก่อสร้างแล้วเสร็จ

timeline_2560