ข่าวองค์กร : ชาวทีโอเอใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

เลือกประเภทข่าว :

ชาวทีโอเอใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

ในแต่ละวันมีผู้ป่วยกว่าจำนวนมากที่ต้องการโลหิต เพื่อทดแทนภาวะการสูญเสียในภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียโลหิตจาก อุบัติเหตุ การผ่าตัด การคลอดบุตร รวมถึงโรคบางชนิด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดเลือดต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น  โดยทางสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคัดกรอง และจัดหาโลหิต ต้องจัดหาโลหิตให้ได้มากถึงวันละ 1,500 ยูนิต หรือราวๆ 45,000 ยูนิต ต่อเดือน  จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรม “ทีโอเอใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” ขึ้น เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

คุณพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ทีโอเอ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีดีสู่สังคมไทยมาโดยตลอด โดยเราได้ปลูกฝังให้พนักงานรู้คุณค่าและสำนึกในคุณของแผ่นดิน ผ่านนโยบายทีโอเอดีเอ็นเอ ที่หล่อหลอมพนักงานให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยกิจกรรม “ทีโอเอใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พนักงานได้มีส่วนร่วมทำความดีสู่สังคมไทย และจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาหลายปี เราพบว่ากิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยจากตัวเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกครั้ง นอกจากนั้นการจัดกิจกรรม “ทีโอเอ ใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” นี้ ยังส่งผลดีกับตัวพนักงานเอง เพราะพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงและต้องมีจิตใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้อีกด้วย”

คุณวรพจน์ สุภิมารส ผู้อำนวยการสายงานขาย 1 ในผู้ร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เป็นประจำ กล่าวว่า “สำหรับตนได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตนี้อย่างเป็นประจำ ด้วยเห็นว่าการบริจาคโลหิต นอกจากเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในภาวะฉุกเฉินแล้ว ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมายที่ตนได้รับ เช่น ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพราะเมื่อร่างกายได้สูญเสียเลือดจำนวนหนึ่ง ก็จะสร้างเลือดใหม่ทดแทน, ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง เพราะการบริจาคโลหิตช่วยมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี  นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตัวผู้บริจาคเองยังได้ความรู้สึกอิ่มเอมและสุขใจ”

กิจกรรม “ทีโอเอ ใจอาสา ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีผู้บริหารและพนักงานทีโอเอทั้งสำนักงานใหญ่ และทีโอเอสำโรง เข้าร่วมกว่า 100 คน และสภากาชาดได้รับโลหิตโดยเฉลี่ยเดือนละ 150 ยูนิต  พร้อมกันนี้ทีโอเอยังได้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และพร้อมจะสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้, การมอบทุนการศึกษา และการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถาปัตยกรรมต่างๆ ของไทย โดยมุ่งหวังว่าสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน