ข่าวองค์กร : “ทีโอเอ และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบ 300 ทุนเพื่อเด็กไทย มุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษา”

เลือกประเภทข่าว :

 

ทีโอเอ และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบ 300  ทุนเพื่อเด็กไทย มุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษา

กรุงเทพฯ – คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ พร้อมด้วย เรือโท แพทย์หญิง ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยที่ “เรียนดี กตัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์” จำนวน 300 ทุน มูลค่า 648,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์), โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยครั้งแรกมอบในปี 2556 จำนวน 385 ทุน รวม 385,000 บาท ทั้งนี้คุณประจักษ์ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนว่า ขอให้มีความมานะ ขยัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้หากเรามีการศึกษา ที่สำคัญต้องกตัญญู พร้อมทั้งขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนศิษย์เหล่านี้ให้มีความรู้และเป็นคนดี  โดยมี อาจารย์วินัย คร้ามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน, อาจารย์ประกิต แสวง อาจารย์โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง และ อาจารย์นพคุณ แสงฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลขุมทอง ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เมื่อเร็วๆ นี้