ข่าวกิจกรรม : ทำสิ่งดี ต้อนรับปีใหม่

เลือกประเภทข่าว :

 
คุณกรกนก ศรีสุขสมวงศ์ ผู้ชนะการประมูลได้เป็นเจ้าของภาพสีน้ำอะคริลิค “ในหลวงที่รัก” ขนาด 40x60 ซม. ซึ่งชนะการประมูลด้วยมูลค่า 5,000 บาท โดยมีคุณศุภวิทย์ เศรษฐวัฒน์ ตัวแทนรับมอบ (ท่านแรกจากซ้าย) ร่วมสมทบทุนอีก 5,000 บาท และคุณพวงเพ็ญ แสงเพชร (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคสมทบทุนอีก 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท โดยมีการมอบรายได้จากกิจกรรมประมูลภาพในครั้งนี้ ให้กับคุณภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อรุณอัมรินทร์ 36 

สำหรับคุณกรกนก ผู้ชนะการประมูลเผยถึงแรงบันดาลใจว่า การได้ร่วมประมูลพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบแด่มูลนิธิชัยพัฒนา ถือเป็นหนึ่งวิธีการแสดงออกถึงความอาลัยรัก และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของคนไทยที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการได้ภาพนี้มาประดับบนผนังบ้าน ถือเป็นศิริมงคลยิ่งในการเริ่มต้นวาระปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้

สำหรับภาพในหลวงที่รัก คือหนึ่งในผลงานที่สร้างสรรค์ขึิ้นในกิจกรรม 
“Our Beloved King” นิทรรศการศิลปะหัวใจไทย ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยรักแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับเหล่าศิลปินชั้นแนวหน้าจากนิวยอร์ค ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โครงการ The Jam Factory