ร่วมงานกับเรา

เลือกบริษัท :

สวัสดิการและผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่ได้ร่วมงานกับ TOA ทางบริษัทได้จัดสรรสวัสดิการและผลตอบแทนที่หลากหลายเอาไว้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของพนักงานทุกท่าน อาทิ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน จากจุดสำคัญต่างๆ สู่บริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • สิทธิในการซื้อสิ้นค้าของ TOA ในราคาพนักงาน

นอกจากด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานแล้ว TOA ยังเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ

 • ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน พร้อมเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • คอร์สโยคะ และแอโรบิค สำหรับพนักงาน
 • โซนสำหรับเครื่องเล่นเกมส์ เพื่อผ่อนคลาย
 • ห้องพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วย
 • โรงอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารอร่อย ราคาประหยัด