ลูกค้าทั่วไป

ปัญหารูพรุนตามดที่เกิดบนฟิลม์

 

ลักษณะปัญหาและสาเหตุ
 • เกิดจากพื้นผิวที่มีทรายหยาบ หรือพื้นผิวที่มีรูพรุนตามดอยู่ก่อนแล้ว
 • เกิดจากการฉาบปูนที่ผสมน้ำยาประสานปูนฉาบมากเกินไป ทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นเป็นจำนวนมาก
 • เกิดจากการผสมน้ำด้วยวิธีการที่ช่างสีนิยมใช้คือ การโกรกสีสลับไปมาระหว่างถังพบว่าทำให้มีฟองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
 • กรณีซ่อมงานฉาบเป็นจุดเม็ดทรายบริเวณที่มีการซ่อมไม้เรียบเสมอกัน พื้นผิวฉาบเดิม หรือส่วนผสมของวัสดุฉาบไม่ได้ตามขนาดที่เหมาะสม
  แก้ไขด้วย

 

     ทีโอเอ 101 เดคอร์พลาส

หรือ

ทีโอเอ 101
เดคอร์พลาส

 

+


สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
ซุปเปอร์ชิลด์

 

+


ซุบเปอร์ชิลด์

ปัญหาการแตกร้าวของปูนฉาบ

ลักษณะปัญหาและสาเหตุ
 • เกิดจากโครงสร้างและผนังอาคารมีการเคลื่อนตัว
 • เกิดจากการฉาบผนังไม่ได้คุณภาพอัตราส่วนในการผสมของซีเมนต์ และทรายไม่คงที่
 • เกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่าง กลางวัน กับกลางคืน (ร้อน-เย็น) ที่เรียกว่า เทอร์โม-ช๊อค
 • การยืดหดตัวไม่เท่ากันของไม้วงกบประตู หน้าต่างกับผนังปูนทำให้การแตกร้าวเกิดขึ้นได้
 • เกิดการบ่มปูนไม้ไม่ได้ที่
  แก้ไขด้วย

 

     ทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์

หรือ

ทีโอเอ 302 อะครีลิค ซีลแลนท์

 

+


สีรองพื้ืนปูนทับสีเก่า ทีโอเอ
เซเว่น อิน วัน

 

+


ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน

ปัญหาจากการเร่งงานสี

ลักษณะปัญหาและสาเหตุ
 • เกิดคราบเกลือบนรอยแยกแตกร้าวของผนัง
 • ปัญหาการซีดจางของสีที่รวดเร็ว
 • ปัญหาการเสื่อมสภาพของสีเร็วกว่าปกติ (Chalking)
  แก้ไขด้วย

 

     ทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์

หรือ

ทีโอเอ 302 อะครีลิค ซีลแลนท์

 

+


สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
ซุปเปอร์ชิลด์

 

+


ซุบเปอร์ชิลด์

ปัญหาสีล่อนเป็นแผ่น

ลักษณะปัญหาและสาเหตุ
 • ทาสีไม่ถูกระบบ
 • เตรียมพื้นผิวไม่ดีพอ มีคราบไขหรือฝุ่นรวมถึงสิ่ง
 • เกิดจากการผสมน้ำด้วยวิธีการที่ช่างสีนิยมใช้คือ การโกรกสีสลับไปมาระหว่างถังพบว่าทำให้มีฟองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
  แก้ไขด้วย

 

     ทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์

หรือ

ทีโอเอ 302 อะครีลิค ซีลแลนท์

 

+


สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
ซุปเปอร์ชิลด์

 

+


ซุบเปอร์ชิลด์