เกี่ยวกับ TOA : การยอมรับในระดับโลกและเทคโนโลยีระดับสากล

เลือกกลุ่มข้อมูล :

การยอมรับในระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นจากกลุ่มบริษัททีโอเอ ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มบริษัททีโอเอ ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้

 

กลุ่มระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001

 

ISO 50001

ฉลากเขียว (Green Label)

ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้สัญลักษณ์ "ฉลากเขียว"

มอก.

Paint Quality Institue (PQI)

รับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ สถาบันกลางที่ให้ความรู้กับผู้บริโภคในเรื่องของการผลิตสีที่มีคุณภาพสูง

 

กลุ่มรางวัล

 

Superbrands

Trusted Brand

Prime Minister's Export Award 2003
(PM Award)

ได้รับการจัดอันดับแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก โดยพิจารณาหลักเกณฑ์จากความโดดเด่นในตลาดผู้บริโภค ได้รับรางวัล "แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ (Trusted Brand) ระดับ Platium -ASIA จาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประเทศไทย รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2546

 

เทคโนโลยีระดับโลก

ทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัททีโอเอได้นำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำของโลกจากหลายประเทศ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฯลฯ

ROHM & HAAS

Microban

Self-Cleaning Technology

บริษัทผู้ผลิต อะครีลิค เทคโนโลยี ระดับโลก ซึ่งทีโอเอได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทีโอเอ ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เทคโนโลยีสีทำความสะอาดตัวเอง สามารถสลายฝุ่นและคราบที่เกาะบนฟิลม์สีได้ด้วยฝนธรรมชาติ สีจึงสวยโดยไม่ต้องเช็ดล้าง

LOW V.O.C

Titanium Triple Protection

ปลอดภัยขึ้น 10 เท่า กับแม่สีปลอดสารพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออก
ด้วยโมเลกุลไททาเนียมชนิดพิเศษไททาเนียม 3 ชั้น ทนนานนานกว่าสีเกรดสูงทั่วไปถึง 3 เท่า ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (TISTR)